Duurzaam telen

Ons doel is om een gezond en duurzaam product te telen. Daarom zetten we ons beste beentje voor als het om duurzaamheid gaat.

We investeren continu in duurzaamheid en hebben volop toekomstplannen om onze processen en gebouwen te optimaliseren. We hebben hiervoor een partnership met Glastuinbouw Nederland. Zo werken we samen aan een duurzame toekomst voor mens, dier en milieu.

Hoe wij werken aan duurzaamheid

Kasisolatie door dubbele energieschermen

Duurzaamtelen_kas_618x273

Met dubbele schermen hebben we een soort extra deken om onze kas gelegd. Hiermee is er een betere isolatie en besparen we energie. Ook kunnen we de lichtverdeling beter sturen zodat we plantenstress voorkomen. Voorheen hadden we één scherm en inmiddels is daar een tweede laag bij gekomen. 

Energiezuinige LED-lampen

IMG_5034_verkleind

Om jaarrond gezonde en duurzame Nederlandse tomaten en komkommers te kunnen leveren, hebben we geïnvesteerd in energiezuinige LED-lampen. Zo kunnen we ook op donkere dagen het groeiproces stimuleren.

Het gebruik van WKK’s

De Nederlandse glastuinbouw is continu bezig met innovaties en ontwikkelingen om de teelt nóg duurzamer te maken. Eén van die ontwikkelingen is het gebruik van WKK’s bij onze kassen. Een WKK (warmtekrachtkoppeling) is eigenlijk een kleine energiecentrale, waarbij een motor draait op gas. De motor drijft vervolgens een generator aan die elektriciteit produceert. De elektriciteit en de warmte die we hiermee opwekken gebruiken wij om de kas te verwarmen en LED-lampen aan te zetten. Met de CO2 die vrijkomt laten we de planten in de kas groeien. De warmte die we opwekken slaan we op in warmteopslagtanken.

Vaak hebben we energie over. Dat leveren we dan terug aan het Nederlandse stroomnet, zodat huishoudens het kunnen gebruiken op dagen dat het niet waait en de zon niet schijnt. Wist je dat de Nederlandse Glastuinbouw voor 11% het Nederlandse stroomnet voorziet van stroom? Een heel nuttig en efficiënt systeem dus, die WKK’s!

Inzet nuttige insecten

IMG_5021_verkleind

Met nuttige insecten, zoals hommels en sluipwespen, kunnen planten worden bestoven en schadelijke insecten worden bestreden. Daarom zetten we actief nuttige insecten uit in onze kassen. 

Wateropvang en hergebruik

IMG_8319

Regenwater dat op onze kassen valt gebruiken we om de planten water te geven. Wij maken gebruik van een gesloten watersysteem, wat inhoudt dat wij het water recirculeren. Het overtollige water dat wij aan de planten geven, wordt ontsmet met UV-licht en daarna weer hergebruikt.

Insectenwerend gaas

IMG_5029_verkleind

Tussen de ramen die open gaan, hebben we gaas geplaatst om te voorkomen dat insecten naar binnen of buiten vliegen. Zo kunnen we schadelijke insecten van buitenaf weren en nuttige insecten die we graag in de kas hebben binnenhouden.